2023-12-14

Koleżanki i Koledzy, członkowie Oddziału Warszawskiego ZLP, zwracam się z gorącą prośbą o przesłanie na adres e-mail: biuro@zlpwarszawa.pl aktualnych danych do korespondencji: adres, numer telefonu i adres e-mail. Prośbę tę kieruję ze względu na występujące w niektórych sytuacjach problemy z komunikacją Zarządu OW ZLP z członkami. Sprawa ma charakter pilny. Proszę o powiadomienie o tej akcji innych kolegów, z którymi Państwo macie bieżący kontakt. Dziękuję.

Kategoria: