• Piotr Kuncewicz
 • Kaczmarek Andrzej (Katzenmerk) – 2008
 • Kurzymski Szczepan
 • Aleksander Barszczewski
 • Maciej Z. Bordowicz
 • Andrzej Jastrzębiec Kozłowski
 • Eugeniusz Banaszczyk
 • Zbigniew Jerzyna
 • Krzysztof Gąsiorowski
 • Wojciech Siemion
 • Bohdan Drozdowski
 • Roman Śliwonik
 • Irena Sławińska
 • Zbigniew Irzyk
 • Krystyna Siesicka
 • Edward Kurowski
 • Łyskanowski Marcin – 2013
 • Jerzy Stanisław Czajkowski – 2015
 • Czaykowska-Mędryk Danuta Zofia – 2015
 • Leokadia Ogrodnik – 2015
 • Zenona Cieślak – 2016
 • Halina Janaszek-Ivanickowa – 2016
 • Tadeusz Maryniak Tamar – 2016
 • Józef Dzwonek – 2016
 • Ryszard Ulicki – 2016
 • Jerzy Tuszewski – 2016
 • Krystyna Kolińska – 2016
 • Krystyna Berwińska-Bargiełowska – 2016
 • Mieczysław Olbromski – 2017
 • Marian Łohutko – 2017
 • Bronislav Cirlić – 2017
 • Maria Szypowska – 2017
 • Roman Bratny – 2017
 • Stanisław Michałowski Witold – 2017
 • Jan Stanisław Kiczor – 2018
 • Bogna Jurata Serafińska – 2018
 • Mirosław Malcharek – 2018
 • Maria Ewa Aulich – 2018
 • Barbara Nawrocka-Dońska – 2018
 • Krzysztof Boczkowski – 2018
 • Józef Bułatowicz – 2019
 • Walentyna Mikołajczyk-Trzcińska – 2019
 • Andrzej Gronczewski – 2019
 • Marek Rymuszko – 2019
 • Joanna Lisa Gutowska – 2019
 • Jerzy Skokowski – 2019
 • Henryk Gała – 2020
 • Stanisław Stanik –2020
 • Tadeusz Franciszek Machnowski  2020                               
 • Maria Łotocka – 2020
 • Stanisław Grabowski – 2020
 • Henryk Bardijewski – 2020
 • Paweł Kubiak – 2020
 • Stanisław Pęksa – 2020
 • Mieczysław Machnicki – 2021
 • Aleksander Rowiński  – 2021
 • Zbigniew Majewski – 2022
 • Anna Bukowska – 2022
 • Aleksander Sokołowski – 2022
 • Aleksander Nawrocki – 2022
 • Leszek Żuliński – 2022
 • Jaworski Kazimierz – 2022
 • Danuta Błaszak –  2022
 • Alicja Wołodźko – 2022
 • Felicja Borzyszkowska-Sękowska – 2022
 • Wacław Sadkowski – 2023
 • Barbara Białowąs – 2023
 • Ryszard Chodżko – 2023
 • Sławomir Łubiński – 2023
 • Bohdan Jerzy Urbankowski – 2023
 • Lam Quang My (Nguyen Dinh Dungu) – 2023
 •  Andrzej Zieniewicz – 2023