ZARZĄD  ODDZIAŁU WARSZAWSKIEGO:

 • Grzegorz Trochimczuk  – prezes
 • Jerzy Jankowski – wiceprezes                      
 • Zbigniew Milewski – wiceprezes
 • Alicja Wejner – sekretarz 
 • Wiesław Łuka – skarbnik                                            
 • Artur Krajewski – członek zarządu
 • Marta Pelinko – członek zarządu
 • Vladan Stamenković – członek zarządu
 • Marlena Zynger – członek zarządu

Aldonie Borowicz jednogłośnie nadano tytuł Prezesa Honorowego Oddziału Warszawskiego ZLP  

Sąd Koleżeński: 

 • Andrzej Bartosz
 • Barbara Rustecka
 • Andrzej Wołosewicz
 • Andrzej Żor

 

Komisja Rewizyjna:

 • Anna Czachorowska
 • Renata Paliga
 • Borys Russko