2023-03-18

Walne Zgromadzenie Oddziału Warszawskiego ZLP w dniu 4 marca 2023 r. w uznaniu za zasługi dla Związku Literatów Polskich i oddziału warszawskiego podjęło jednogłośnie uchwałę o nadaniu Aldonie Borowicz tytułu Honorowego Prezesa OW ZLP. Gratuluję! Grzegorz Trochimczuk

W 2023 roku odbył się Jubileusz 50-lecia pracy twórczej Aldony Borowicz. Z tej okazji zamieszczamy relację z tego wydarzenia przygotowaną przez Annę Czachorowską, członka OW ZLP:

W dniu 16 grudnia 2021 r. w Domu Literatury w Warszawie odbyło się wyjątkowe spotkanie z okazji Jubileuszu 50-lecia pracy twórczej Aldony Borowicz, poetki, eseistki, krytyka literackiego a także prezes Oddziału Warszawskiego Związku Literatów Polskich. Jej Jubileusz stał się okazją do złożenia gratulacji, wyrazów szacunku i podziękowania za jej pracę, dorobek literacki oraz pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego. Dla jej dokonań literackich, które trwale wzbogaciły polską kulturę, także za uniwersalne wartości całokształtu twórczości. Za popularyzację najcenniejszych wartości wyrażanych poezją Pisarz to nie tylko profesja, ale też powołanie, misja, którą należy pełnić wobec społeczeństwa. Dziękujemy jubilatce za troskę o piękno mowy polskiej i wymianę artystycznych doświadczeń. Mamy nadzieję, że dalsze działania na niwie literackiej przyniosą owocne rezultaty i wiele okazji do świętowania. Nasze środowisko Oddziału Warszawskiego ZLP widzi naszą jubilatkę w panteonie twórców, którzy wyznaczać będą kanony literatury i staną się natchnieniem dla potomnych. Ten piękny jubileusz był nie tylko podsumowaniem ale zarazem nowym początkiem, który wieńczyć będą kolejne sukcesy. O dotychczasowych mówili goście tego wyjątkowego spotkania: Marek Wawrzkiewicz, Grzegorz Trochimczuk, Andrzej Wołosewicz, Andrzej Tchórzewski, prywatnie mąż Aldony Borowicz. Panowie przygotowali różne opowieści z życia i twórczości Jubilatki, zabawne anegdoty  a także wiersze na jej cześć. Piękne wiersze Aldony Borowicz czytała w mistrzowski sposób aktorka Barbara Dziekan. Równie piękną oprawę wokalno-muzyczną przygotowały dwie utalentowane wokalistki: Dominka Świątek i Anna Riveiro. Pani Dominika zaśpiewała do swoich własnych kompozycji wiersze Ginczanki, Zbigniewa Herberta i Czesława Miłosza. Pani Anna przedstawiła nam wyjątkowe i niepowtarzalne pieśni seferdyjskie. Były też prezenty i bukiety kwiatów od delegacji oddziałów ZLP ze Szczecina ( Małgorzata Hrycaj) z Łodzi (Małgorzata Skwarek-Gałęska i Ryszard Krauze), z Kielc Bogusław Witkomirski, który odczytał list gratulacyjny od prezesa Oddziału kieleckiego ZLP Stanisława Nyczaja. Część oficjalną uroczystości  zwieńczył bankiet, podczas którego uściskom i słowom gratulacji płynących prosto z serca nie było końca.

    

Kategoria: