2022-05-03

Z żalem informujemy, że 1 maja 2022 r. odszedł od nas Aleksander Nawrocki – poeta, redaktor naczelny i wydawca „Poezji Dzisiaj”, członek Oddziału Warszawskiego Związku Literatów Polskich, ZAiKSu i Słowiańskiej Akademii Literatury z siedzibą w Warnie, organizator Światowych Dni Poezji UNESCO oraz Festiwali Poezji Słowiańskiej, laureat nagród czterech prezydentów, tłumacz literatury węgierskiej, człowiek łączący pokolenia poetów w Polsce i za granicą oraz pracujący na rzecz młodych twórców.

Pogrzeb Aleksandra Nawrockiego odbędzie się w dniu 9 maja. O godzinie 12.30 w kościele Świętego Augustyna w Warszawie, ul. Nowolipki 18. O godzinie 14.00 zostanie pochowany na cmentarzu Powązkowskim (katakumby, miejsce obok żony Basi Jurkowskiej – Nawrockiej

(inf. o zdjęcie Marleny Zynger)

Kategoria: