2024-07-02

27 czerwca uczestniczyliśmy w przemiłym, artystycznym wydarzeniu – koncercie z okazji 40-lecia pracy twórczej znakomitego małżeństwa Joanny Babiarz i Janusza Szota. Spotkanie otworzył Grzegorz Trochimczuk, Prezes OW ZLP. Słowo wstępne wygłosił Marek Wawrzkiewicz Prezes Związku Literatów Polskich. Prowadzeniem zajęły się z dużą wiedzą o bohaterach Maria Świąder i Majka Żywicka-Luckner.

Głównymi postaciami byli:

Joanna Babiarz i Janusz Szot

Publiczność miała okazję poznać koleje drogi artystycznej bohaterów, usłyszeć wiele wspaniałych tekstów z wydanych tomów i wysłuchać koncertu złożonego z utworów własnych dwojga autorów. Życzymy dalsze owocnej drogi twórczej!