2023-11-15

Połączona Kapituła Nagród im. Juliusza Słowackiego i Jarosława Iwaszkiewicza po ukonstytuowaniu w składzie:

  1. Marek Wawrzkiewicz – Przewodniczący
  2. Elżbieta Musiał
  3. Zbigniew Milewski
  4. Grzegorz Trochimczuk
  5. Andrzej Wołosewicz
  6. Andrzej Zieniewicz

postanowiła przyznać po rozpoznaniu wszystkich zgłoszonych kandydatur:

  1. Nagrodę im. Juliusza Słowackiego za całokształt twórczości Andrzejowi Gnarowskiemu.
  2. Nagrodę im. Jarosława Iwaszkiewicza za całokształt działalności twórczej z uwzględnieniem tłumaczeń Janowi Cichockiemu.
  3. Nagrodę im. Jarosława Iwaszkiewicza za upowszechnianie literatury Ewie Bartkowiak.

Nagrody laureatom wręczono podczas Inauguracji 51. Warszawskiej Jesieni Poezji w dniu 13 października 2023 r. Nagrody ufundował Minister Kultury i Sztuki.

Nasi laureaci:

Andrzej Gnarowski

Poeta, krytyk. Debiutował jako poeta w miesięczniku „Więź” w 1971 roku. W latach 1982–1985 związany był z tygodnikiem „Tu i Teraz”, a w latach dziewięćdziesiątych z „Wiadomościami Kulturalnymi”. Od lat współpracuje z „Gazetą Kulturalną”. Publikuje również prace o charakterze krytycznoliterackim.
Jest laureatem wielu konkursów literackich, między innymi Ogólnopolskiego Festiwalu Poezji (1976, 1985), Konfrontacji Poetyckich im. Haliny Poświatowskiej (1979, 1980), Konkursu Poetyckiego im. Jana Śpiewaka (1981, 1982, 1985). Odznaczony Złotą Odznaką Honorową za wkład w rozwój kultury województwa nowosądeckiego, Laurem Poetyckim Międzynarodowej Galicyjskiej Jesieni Literackiej, główną nagrodą Listopada Poetyckiego (2010). Wydał wiele tomików poezji. Od wielu lat jest członkiem Związku Literatów Polskich. Były sekretarz Zarządu Oddziału Warszawskiego i były członek Prezydium Zarządu Główne o ZLP.

Jan Cichocki (1944)

Z wykształcenia filolog rusycysta (literaturoznawca), z zawodu dziennikarz. Absolwent MGU im. Łomonosowa (1969, uczeń prof. A. Owczarenki). Pracował w PAP – blisko 10 lat był redaktorem w zespole rosyjskim Redakcji Wiadomości dla Zagranicy, cztery lata spędził w Moskwie jako stały korespondent tygodnika „Przyjaźń”, następnie był kierownikiem redakcji rosyjskiej, później zastępcą szefa Głównej Redakcji Zagranicznej w PA Interpress. Od 2010 roku zajmuje się wyłącznie tłumaczeniami literatur słowiańskich, przede wszystkim rosyjskiej. Ma w dorobku ponad 25 przełożonych książek. Warto wymienić m.in. tomy: W. Jaworiwśki − Wilcza farma (z j. ukraińskiego), N. Petew − Latarnia morska, jej strażnik i wiatr (z j. bułgarskiego) oraz z j. rosyjskiego: I. Czistiakow − Strażnik Gułagu. Dziennik, trylogia A. Buszkowa (Antykwariusz, Ostatnia Wielkanoc imperatora, Skarb antykwariusza), S. Alliłujewa − 20 listów do przyjaciela, L. Orłowa − Kochałam Stalina, M. Kurajew. Sprawa Kukujewa (książka nominowana do Grand Prix V Międzynarodowego Kongresu Tłumaczy w Moskwie), T. Freidenson − Mój ojciec był nazistą, A. Krym − Ukraińska kabała, S. Witte − Wspomnienia, M. Bułhakow − Mistrz i Małgorzata, Lew Tołstoj – Anna Karenina. Żonaty, troje dzieci, mieszka w Warszawie.

Od wielu lat członek Związku Literatów Polskich.  Był członkiem Prezydium Zarządu Głównego ZLP i Zarządu Oddziału Warszawskiego ZLP.

Marlena Zynger (Wł. Ewa Bartkowiak, z d. Marczewska)

Ur. 25 grudnia 1972 r. w Milanówku, poetka, członek Oddziału Warszawskiego ZLP, ZAiKS-u, Słowiańskiej Akademii Literatury oraz Movimiento Poetas del Mundo; autorka 5 tomów poetyckich oraz wielu publikacji w pismach literackich w Polsce i za granicą, jak również scenariuszy do spektakli i widowisk. Jej wiersze zostały przełożone na język angielski, rosyjski, bułgarski i serbski (tomiki wydane w Sofii i Belgradzie). Poezja prezentowana była również w formie koncertów, m.in. w Trójkowym Studio A. Osieckiej, w Radiu Kraków, w Salonie Poezji w Łazienkach Królewskich w Warszawie, w Piwnicy pod Baranami oraz w Ambasadzie RP w Londynie. W 2013 r. została laureatką Złotego Pióra redakcji „Poezja dzisiaj” z okazji XIII Światowego Dnia Poezji UNESCO. Od 2013 r. jest wiceprezesem Stowarzyszenia Promocji Polskiej Twórczości oraz Redaktorką
Naczelną kwartalnika „LiryDram”. W 2017 r. otrzymała Odznakę Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. W 2019 r. otrzymała nagrodę pracy organicznej im. Marii Konopnickiej. W 2020 r. odebrała Feniksa ‒ nagrodę ekspresjonistyczną im. Tadeusza Micińskiego. W 2021 r. otrzymała Odznakę Honorową ZLP. Od 2023 r. członek Zarządu Oddziału Warszawskiego ZLP.

Kategoria: