2024-06-17

Koleżanki i Koledzy, Kontynuujemy nasze spotkania literackie mające na celu prezentację nowych wierszy i twórczą dyskusję na ich temat. Ponieważ 2024 rok poświęciliśmy Stanisławowi Grochowiakowi (90 rocznica urodzin) za motyw przewodni naszych letnich rozważań poetyckich przyjmijmy wiersz „Upojenie” i grafikę Stanisława Wyspiańskiego „Mlecze”:

Upojenie (wiersz klasyka)

Stanisław Grochowiak

 

Jest wiatr, co nozdrza mężczyzny rozchyla;

Jest taki wiatr.

Jest mróz, co szczęki mężczyzny zmarmurza;

Jest taki mróz.

Nie jesteś dla mnie tymianek ni róża,

Ani też „czuła pod miesiącem chwila” –

Lecz ciemny wiatr,

Lecz biały mróz.

Jest deszcz, co wargi kobiety odmienia;

Jest taki deszcz.

 

Jest blask, co uda kobiety odsłania;

Jest taki blask.

Nie szukasz we mnie silnego ramienia,

Ani ci w myśli „klejnot zaufania”,

Lecz słony deszcz,

Lecz złoty blask.

 

Jest skwar, co ciała kochanków spopiela;

Jest taki skwar.

Jest śmierć, co oczy kochanków rozszerza;

Jest taka śmierć.

Oto na rośnych polanach Wesela

Z kości słoniowej unosi się wieża

Czysta jak skwar,

Gładka jak śmierć.

_________________________________________________________________

Stanisław Grochowiak – Poeta, prozaik, dramatopisarz, publicysta. Urodził się 21 stycznia 1934 w Lesznie Wielkopolskim, zmarł 2 września 1976 w Warszawie.

________________________________

Zapraszamy naszych członków do Domu Literatury  w Warszawie przy Krakowskim Przedmieściu 87/89 w dniu 9 lipca o g. 17 (sala nr 2) na czytanie nowych wierszy, a nawet fragmentów prozy. Impreza ma charakter otwarty, jednak z uwagi na ograniczoną liczbę uczestników zgłoszenia do prezentacji przyjmujemy na adres:  biuro@zlpwarszawa.pl 

Prosimy autorów o przygotowanie tekstów (bardzo pożądane: nowych) i krótkiej historii na temat ich powstania. Przypominamy też, że jak wiadomo, poezji nie należy wyjaśniać, ale kto zabroni autorowi opowiedzieć w swojej twórczej pracy.