2023-12-16

LiryDram w swoim 40. numerze kilkanaście stron poświęcił 51. Warszawskiej Jesieni Poezji. Materiał obfituje w informację i liczne zdjęcia, jest także odwołanie do prapoczątku tej cennej inicjatywy Związku Literatów Polskich. Dziękujemy Redakcji i Naczelnej LiryDram, Marlenie Zynger, członkini Zarządu OW ZLP.

Kategoria: