2015-06-09

16 maja 2015 r. odbył się Walny Zjazd Delegatów Związku Literatów Polskich, który wybrał nowe władze Zarządu Głównego. Poniżej przedstawiamy skład Prezydium ZG, Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Gratulujemy nowo wybranym członkom ZLP do władz, życząc sukcesów oraz wytrwałości w działalności na rzecz naszych Koleżanek i Kolegów, a także dla dobra kultury i literatury.

Prezydium ZG ZLP

1. Marek Wawrzkiewicz – prezes
2. Ares Chadzinikolau – wiceprezes
3. Zbigniew Milewski – wiceprezes
4. Ryszard Ulicki – wiceprezes
5. Andrzej Żor – wiceprezes
6. Stefan Jurkowski – sekretarz generalny
7. Andrzej Gnarowski – skarbnik
8. Kazimierz Burnat – przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej
9. Aldona Borowicz – członek prezydium
10. Grzegorz Wiśniewski – członek prezydium

Zarząd Główny:

1. Andrzej Gnarowski
2. Mirosław Gontarski
3. Jerzy Jankowski
4. Stefan Jurkowski
5. Irena Kaczmarczyk
6. Ryszard Kurylczyk
7. Paweł Kuszczyński
8. Zbigniew Milewski
9. Jan Marszałek
10. Elżbieta Musiał
11. Marta Pelinko
12. Ryszard Ulicki
13. Grzegorz Wiśniewski
14. Ewa Zelenay
15. Andrzej Żor

oraz 20 prezesów Oddziałów ZLP:
16. Krzysztof Barański (Płock)
17. Edward Bolec (Rzeszów)
18. Aldona Borowicz (Warszawa)
19. Kazimierz Burnat (Wrocław)
20. Ares Chadzinikolau (Poznań)
21. Leszek Dembek (Szczecin)
22. J3erzy Fryckowski (Słupsk)
23. Ludmiła Janusewicz (Koszalin)
24. Joanna Trzebiatowska-Krupińska (Kraków)
25. Eugeniusz Kurzawa (Zielona Góra)
26. Dariusz Lebioda (Bydgoszcz)
27. Stanisław Andrzej Łukowski (Lublin)
28. Teresa Nietyksza (Opole)
29. Stanisław Nyczaj (Kielce)
30. Jacek Józef Rojek (Olsztyn)
31. Małgorzata Skwarek-Gałęska (Łódź)
32. Ireneusz Schmidt (Gorzów Wlkp.)
33. Leonarda Szubzda (Białystok)
34. Janusz Wątroba (Katowice)
35. Stanisław Załuski (Gdańsk)

Komisja Rewizyjna ZLP:

1. Kazimierz Kochański – przewodniczący
2. Piotr Dumin – zastępca przewodniczącego
3. Maria Aulich – sekretarz
4. Danuta Bartosz – członek
5. Kalina Zioła – członek

Sąd Koleżeński ZLP:

1. Krystyna Konecka – przewodnicząca
2. Alicja Tanew – wiceprzewodnicząca
3. Jerzy Beniamin Zimny – sekretarz
4. Anna Andrych – członek
5. Maria Jolanta Kowalska – członek
6. Stanisława Łowińska – członek

Kategoria: