2020-12-29

Z wielkim żalem i niedowierzaniem przyjęliśmy wiadomość
o nagłej śmierci naszego Przyjaciela – poety, krytyka literackiego, tłumacza, animatora życia literackiego
w Piastowie i Warszawie:

Pawła Kubiaka

Cześć Jego Pamięci. Niech spoczywa w Pokoju.

Rodzinie składamy najgłębsze wyrazy współczucie.

Oddział Warszawski ZLP

Kategoria: