2023-07-31

Profesor Andrzej Zieniewicz (1949-2023) swoją edukację i karierę naukową związał z Uniwersytetem Warszawskim, gdzie na Wydziale Polonistyki zdobył doktorat (1981), a następnie habilitację (2001) i tytuł profesora (2012). Naukowiec w latach 1996-2016 był członkiem Rady Wydziału, natomiast w latach 2000-2008 i potem od 2016 pełnił funkcję Kierownika zakładu Literatury XX w. i XXI w. W latach 1986-1994 prof. Andrzej Zieniewicz prowadził wykłady w Turcji na Uniwersytecie w Ankarze i na Uniwersytecie w Stambule. gdzie założył katedry filologii polskiej, które działają do dziś. Laureat Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i trzykrotnie Nagrody Rektora Uniwersytetu Warszawskiego. Zainteresowania badawcze: Historia i historiozofia w literaturze XX wieku, problemy literatury jako świadectwa, studia nad formami z pogranicza fikcji i autobiografii, zagadnienia kontaktów międzykulturowych, problemy glottodydaktyki w kulturze popularnej i w nauczaniu literatury. Publikował w „Przeglądzie Humanistycznym”, „Tekstach Drugich”, „Miesięczniku Literackim”, „Twórczości”, „Poezji”, „Midraszu”, „Dialogu”, „Literaturze”.

W Związku Literatów Polskich był jednym z najważniejszych krytyków literackich, wieloletnim członkiem i przewodniczącym Kapituły Nagród im. Juliusza Słowackiego i im. Jarosława Iwaszkiewicza.

Świadomi wielkiej straty żegnamy naszego Kolegę i Współpracownika.

Foto: Andrzej Rybczyński / PAP

Kategoria: