2018-10-23

Jury Turnieju Jednego Wiersza 47. WJP w składzie:
1. Maria Żywicka–Luckner
2. Marek Wawrzkiewicz
3. Zbigniew Milewski

Po przeanalizowaniu 25 wierszy zgłoszonych do Turnieju Jednego Wiersza
47.WJP postanowiło:

1. podkreślić wysoki poziom zgłoszonych do turnieju wierszy,
2. nagrodzić równorzędnie następujących AUTORÓW:

1. P. Bożenę Kaczorowska i p. Krzysztofa Zdunka , przyznając im ex aequo I nagrodę w wysokości po 250,oo zł,
2. p. Kacpra Plusę i Joannę Jagiełło , przyznając ex aequo II Nagrodę w kwocie po 150.00 zł
3. p. Jadwigę Siwińską-Pacek i p. Marcina Mikszę , przyznając ex aequo III Nagrodę w kwocie po 100,00 zł.

Członkowie Jury : Marek Wawrzkiewicz i Maria Żywicka – Luckner przyznali prywatne nagrody Marcinowi Mikszcie i Joannie Vorbrot.

Warszawa, 13.10.2018 4.

Maria Żywicka- Luckner
Zbigniew Milewski
Marek Wawrzkiewicz