2021-11-09

Protokoł

Posiedzenia Kapituły nagród literackich. Im. J. Iwaszkiewicza i im. Juliusza Słowackiego w dniu 20.09.2021 r.

Kapituła w składzie: prof. Andrzej Zieniewicz (przewodniczący), Marek Wawrzkiewicz, Andrzej Tchórzewski, Andrzej  Wołosewicz (sekretarz) i Zbigniew Milewski po długiej i  wnikliwej dyskusji nad następującymi kandydaturami: Stanisławem Nyczajem, Aresem Chadzinikolaem, Jerzym Jankowski, Adamem Ziemianinem i Jerzym Fryckowskim:

przyznała nagrodę im. Juliusza Słowackiego  za całokształt twórczości poetyckiej

Jerzemu Fryckowskiemu

Natomiast   Nagrodę literacką im. J. Iwaszkiewicza w kategorii całokształtu twórczości literackiej spośród następujących kandydatur: Włodzimierz  Kłaczyński, Uta Przyboś, Stanisław Nicieja, Benedykt Kozieła  i Ryszard Kurylczyk Kapituła  przyznała nagrodę jednogłośnie

                                                               Ryszardowi Kurylczykowi

W  kategorii za popularyzację  literatury  nagrodę spośród czterech kandydatów  (Róża Czerniawska-Karcz, Robert Rudiak, Andrzej Grabowski i Anna Pituch- Noworolska)  Kapituła jednogłośnie Nagrodę  przyznała:

                                                                  Annie Pituch-Noworolskiej

Prezes Oddziału Krakowskiego ZLP

Na tym obrady zakończono.

Warszawa, 20.09.2021 r. 

Podpisy członków Kapituły:

Prof. Andrzej Zieniewicz

Marek Wawrzkiewicz

Andrzej Tchórzewski

Andrzej Wołosewicz

Zbigniew Milewski

Kategoria: