2023-11-15

W pierwszej połowie września 2023 roku po uzyskaniu potwierdzenia z Fundacji PZU i Urzędu Dzielnicy Warszawa-Śródmieście o przyznaniu środków finansowych  na realizację Lekcji poetyckich w warszawskich szkołach została rozpoczęta  szeroko zakrojona akcja propagująca to przedsięwzięcie za pośrednictwem Internetu (reklama i informacje) a także w formie tradycyjnej korespondencji (maile, pisma, rozmowy telefoniczne). Zadanie było realizowane od początku przez Irenę Tetlak i Marenę Zynger. Zostały opracowane pisma Oddziału Warszawskiego Związku Literatów Polskich z zaproszeniami do dyrektorów warszawskich liceów. Pisma sygnowane przez Prezesa OW ZLP dot. Lekcji poetyckich w ramach 51. Warszawskiej Jesieni Poezji wraz z Programem festiwalu wysłane zostały do ponad 20 liceów.

W wyniku akcji został sporządzony Harmonogram dot. Lekcji poetyckich, które trwały od 2 do 18 października 2023 r. i ostatecznie były przeprowadzone w następujących placówkach:

 1. VII LO im. Juliusza Słowackiego,
 2. XXVII LO im. Tadeusza Czackiego,
 3. XXXVII LO im Jarosława Dąbrowskiego,
 4. II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego w Warszawie,
 5. LXVIII LO im T. Chałubińskiego,
 6. LI LO im. Tadeusza Kościuszki w Rembertowie,
 7. XXIV LO im. C.K. Norwida,
 8. XXIII LO im. Marii Curie Skłodowskiej,
 9. Internat XIV LO im. Staszica,
 10. Szkoła Podstawowa Nr 289,
 11. Szkoła Podstawowa Nr 94,
 12. Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 50,
 13. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących nr 15.

Lekcje poetyckie w szkołach podstawowych i liceach ogólnokształcących poprowadzone były  przez:

 1. Grzegorza Trochimczuka,
 2. Marka Wawrzkiewicza,
 3. Zbigniewa Milewskiego,
 4. Marlenę Zynger,
 5. Utę Przyboś,
 6. Barbarę Rustecką,
 7. Joannę Femiak,
 8. Yordanę Dranchuk,
 9. Martę Berowską,
 10. Pawła Łęczuka,
 11. Vladana Stamenkovića,
 12. Pawła Sorokę.

Poetki i poeci byli także zobowiązani do prowadzenia dokumentacji w formie zdjęć z prowadzonych spotkań.

Przeprowadzono ogółem 46 lekcji poetyckich – wg harmonogramu, w których wzięło udział około  1600-1800 uczniów szkól podstawowych i młodzieży licealnej wg szacunków.

W trakcie lekcji była prezentowana Antologia 51. Warszawskiej Jesieni Poezji „Jaka wielka jest Warszawa!” oraz twórczość własna autorów prowadzących lekcje. Młodzież miała możliwość zadawania pytań poetkom i poetom oraz zaprezentowania własnych umiejętności pisarskich, w tym prezentacji własnych utworów. Szkoły otrzymały po kilka egzemplarzy Antologii do bibliotek oraz zakładki – widokówki z tekstami poetyckimi Juliana Tuwima, Jana Lechonia, Władysława Broniewskiego, Ildefonsa Konstantego Gałczyńskiego i Krzysztofa Kamila Baczyńskiego o Warszawie do książek , które przekazano dzieciom i młodzieży biorącej udział w lekcjach.

Relacje, w formie krótkiego opisu i fotografii, z prowadzonych lekcji były umieszczane były na bieżąco na Facebooku na utworzonej specjalnie festiwalowej stronie 51. Warszawska Jesień Poezji Strona cieszyła się sporym zainteresowaniem. Podczas festiwalu obserwowało ją ponad 300 osób, z czego ponad 280 polubiło stronę Fotografie tam zamieszczone dot. Lekcji poetyckich są możliwe do dalszego wykorzystania według potrzeb: https://www.facebook.com/profile.php?id=61551931323729

Informacja o akcji ukazała się Również na stronie Oddziału Warszawskiego ZLP www.zlpwarszawa.pl

Jednym ze świadectw o pożytkach tej akcji jest pismo opiekunki akcji w LI LO im. Tadeusza Kościuszki w Rembertowie, p. Elżbiety Krasnodębskiej:

W dniu 12 października w ramach Warszawskiej Jesieni Poezji LI Liceum im. Tadeusza Kościuszki w Warszawie odwiedził poeta, prezes Związku Literatów Polskich Oddziału Warszawskiego i zasłużony działacz kultury, pan Grzegorz Trochimczuk. Podczas lekcji poetyckich opowiedział m.in. o swojej drodze twórczej, źródłach artystycznych inspiracji oraz przedstawił swoje liczne publikacje i Antologię „Jaka piękna jest Warszawa!” wydaną z okazji tegorocznej edycji festiwalu. Młodzież uczestnicząca w spotkaniu wysłuchała również utworów pana Trochimczuka oraz miała możliwość zaprezentowania własnych wierszy i zadania wielu pytań. Gość chętnie na nie odpowiadał i zachęcał uczniów do zagłębienia się w świat twórczości literackiej oraz próbowania swoich sił w pisaniu. Uczniowie docenili erudycję pana Trochimczuka oraz jego otwartość na młodych ludzi. Udział w spotkaniu wywarł duże wrażenie na licealistach, pozwolił im spojrzeć na poetów i ich utwory z innej perspektywy oraz rozbudził zainteresowanie wydarzeniami kulturalnymi organizowanymi w naszym mieście.

Opracowanie : Irena Tetlak

 

Przeprowadzenie Lekcji poetyckich 51. Warszawskiej Jesieni Poezji było możliwe dzięki wsparciu finansowemu przez Fundację PZU i Urząd Dzielnicy Warszawa-Śródmieście

                                       

Kategoria: