2023-10-17
W dniu 12 października w ramach Warszawskiej Jesieni Poezji LI Liceum im. 
Tadeusza Kościuszki w Warszawie odwiedził poeta, prezes Związku Literatów Polskich 
Oddziału Warszawskiego i zasłużony działacz kultury, pan Grzegorz Trochimczuk. Podczas 
lekcji poetyckich opowiedział m.in. o swojej drodze twórczej, źródłach artystycznych 
inspiracji oraz przedstawił swoje liczne publikacje i Antologię „Jaka piękna jest Warszawa!” 
wydaną z okazji tegorocznej edycji festiwalu. Młodzież uczestnicząca w spotkaniu 
wysłuchała również utworów pana Trochimczuka oraz miała możliwość zaprezentowania 
własnych wierszy i zadania wielu pytań. Gość chętnie na nie odpowiadał i zachęcał uczniów 
do zagłębienia się w świat twórczości literackiej oraz próbowania swoich sił w pisaniu. 
Uczniowie docenili erudycję pana Trochimczuka oraz jego otwartość na młodych ludzi. 
Udział w spotkaniu wywarł duże wrażenie na licealistach, pozwolił im spojrzeć na poetów i 
ich utwory z innej perspektywy oraz rozbudził zainteresowanie wydarzeniami kulturalnymi 
organizowanymi w naszym mieście.  
 
Kategoria: