2024-01-03

17 stycznia 2024 o g. 17 w warszawskim Domu Literatury odbędzie się spotkanie z Andrzejem Żorem, członkiem OW ZLP, autorem nowej książki „Historia jak dygresji”. W imieniu Autora, Zarządu OW ZLP i swoim zapraszam serdecznie na promocję książki.

Grzegorz Trochimczuk, Prezes OW ZLP