2022-03-05

Prezydium ZG ZLP  postanowiło zwrócić się do członków ZLP z apelem o wspieranie finansowe potrzebujących na Ukrainie. Ustalono, że będziemy kierować wpłaty na rachunek PCK:

16 1160 2202 0000 0002 7718 3060 z dopiskiem „Ukraina”.

 Z poważaniem

Prezydium ZG ZLP

Kategoria: