2023-03-31

Zofia Walas, poetka świętokrzyska, Olgierd Łukasiewicz, aktor i recytator, Janusz Witaj, wydawca – Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza oraz zaproszeni goście uczestniczyli w wieczorze autorskim Poetki. Krótka relacja fotograficzna z wydarzenia:

Kategoria: