2021-10-15

REGULAMIN TURNIEJU JEDNEGO WIERSZA

Festiwalu Poezji „Zamiast”

1. Turniej adresowany jest do wszystkich poetów – amatorów oraz osób będących członkami profesjonalnych związków pisarskich (Związek Literatów Polskich, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich
i Stowarzyszenie Autorów ZAiKS).

2. Wiersze zgłoszone do Turnieju nie mogą być wcześniej nagradzane w innych turniejach lub konkursach poetyckich.

3. Każdy autor sam przedstawia swój wiersz wydrukowany lub napisany własnoręcznie, czytelnie
i opatrzony własnym nazwiskiem.

4. Wiersze ocenia jury powoływane przez organizatora Festiwali Poezji „Zamiast”.

5. Jury przyzna nagrody pieniężne w łącznej wysokości 1000 zł.

6. Jurorzy oceniają tylko wiersze zaprezentowane w dniu Turnieju, nie kierując się żadnymi innymi względami poza artystycznymi.

7. Turniej Jednego Wiersza odbędzie się 24 października 2021 roku ( niedziela) o godzinie 15.00 w auli Domu Literatury przy ul. Krakowskie Przedmieście 87/89  w Warszawie.

8. Z turnieju zostanie sporządzony protokół a nagrodzone wiersze mogą zostać wydrukowane na stronach internetowych ZLP oraz w czasopismach informujących o wynikach turnieju na co nagrodzeni autorzy wyrażają zgodę poprzez wzięcie udziału w Turnieju Jednego Festiwalu Poezji „Zamiast”.

Kategoria: