2023-10-06

W ramach 51. Warszawskiej Jesieni Poezji w dniu 15 października br. w Auli Domu Literatury, Krakowskie Przedmieście 87/89 w Warszawie odbędzie się tradycyjnie Turniej Jednego Wiersza. Turniej ma charakter otwarty. Nagrody ufundował Urząd Dzielnicy Warszawa Śródmieście i udzieliła wsparcia finansowego Fundacja PZU. Zapraszamy do udziału. Poniżej zamieszczamy Regulamin Turnieju Jednego Wiersza:

 

REGULAMIN TURNIEJU JEDNEGO WIERSZA

„Warszawa miastem natchnienia”

   51. Warszawska Jesień Poezji – 2023

 

 1. Turniej adresowany jest do wszystkich poetów, którzy ukończyli w dniu konkursu 18 lat, także osób będących członkami profesjonalnych związków pisarskich (Związek Literatów Polskich, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich).
 2. Tematyka Turnieju jest nieograniczona, jednak z powodu terminu Turnieju organizatorzy wykluczają udział wierszy łamiących ciszę wyborczą związaną z wyborami parlamentarnymi i referendum. Autorzy łamiący ciszę wyborczą tekstem utworu bądź swoim wystąpieniem będą automatycznie zdyskwalifikowani.
 3. Wiersze zgłoszone do Turnieju nie mogą być wcześniej nagradzane w innych turniejach jednego wiersza lub innych konkursach poetyckich. Nie mogą to być także wiersze opublikowane w książkach, czasopismach i Internecie.
 4. Wiersze muszą być napisane w języku polskim, co nie wyklucza wtrąceń obcojęzycznych (np. łacina, angielski), nie powinny przekraczać 30 wersów.
 5. Każdy autor osobiście przedstawia w dniu Turnieju swój wiersz wydrukowany lub napisany ręcznie (czytelnie) i opatrzony własnym imieniem i nazwiskiem.
 6. Wiersze ocenia jury powołane przez organizatora, czyli Oddział Warszawski ZLP.
 7. Jury przyzna nagrody pieniężne w łącznej wysokości 1700 zł., przewidziano również nagrody książkowe w postaci dzieł zebranych Wisławy Szymborskiej.
 8. Jurorzy oceniają tylko wiersze zaprezentowane w dniu Turnieju, nie kierując się żadnymi innymi względami poza artystycznymi. Wierszy nie trzeba wcześniej nigdzie wysyłać, ich wydruk należy mieć w trakcie Turnieju.
 9. Turniej Jednego Wiersza odbędzie się 15 października 2023 roku (niedziela) o godzinie 12.00 w auli Domu Literatury przy ul. Krakowskie Przedmieście 87/89 w Warszawie.
 10. Z Turnieju zostanie sporządzony protokół, a nagrodzone wiersze mogą zostać opublikowane na stronach internetowych ZLP oraz w czasopismach informujących o wynikach turnieju, na co nagrodzeni autorzy wyrażają zgodę poprzez wpisanie się na listę uczestników i udział w Turnieju.
 11. Wszelkie niejasności i problemy rozstrzyga jury Turnieju.
 12. Organizator przypomina wszystkim autorom o tym, że utwory muszą być własnego autorstwa, a używanie cudzych tekstów jest łamaniem prawa i jest zagrożone procesem sądowym o złamanie praw autorskich.

 

Jerzy Jankowski

Przewodniczący Jury Turnieju

Kategoria: