2015-07-21

Informujemy, że nabór tekstów do Antologii 44.WJP został zakończony. Już nie przyjmujemy tekstów. Cały materiał  Antologii przekazany został  do literackiego opracowania  przez zespół redakcyjny w składzie: Jerzy Jankowski, Stefan Jurkowski, Andrzej Wołosewicz oraz Anna Bartelak. Jest tego sporo.

                                W imieniu Redakcji Antologii

                           Aldona Borowicz

 

Kategoria: