2024-04-20

18 kwietnia 2024 r. odbyło się spotkanie Joanny Scheuring-Wielgus, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Markiem Wawrzkiewiczem, Prezesem Związku Literatów Polskich i Grzegorzem Trochimczukiem, Prezesem Oddziału Warszawskiego ZLP.

Tematem spotkania były problemy organizacji zrzeszających twórców w dziedzinie literatury, szczególnie z perspektywy Związku Literatów Polskich oraz warunki realizacji zadań statutowych ZLP, które w wielu przypadkach legitymują się długoletnią tradycją. Poruszono sprawy związane z Warszawską Jesienią Poezji, wydawanymi corocznie antologiami poezji współczesnej, nawiązującej do najwybitniejszych poetów polskich, akcją „lekcje poetyckie”, prowadzoną w szkołach ponadpodstawowych z możliwością rozszerzenia jej zasięgu w całym kraju, oraz potrzebą wsparcia finansowego. Podkreślono, że fundusze ZLP oparte wyłącznie na składach członkowskich nie dają szansy na pełne wykorzystanie potencjału twórczego i organizacyjnego stowarzyszeń literackich.

Minister Joanna Scheuring-Wielgus na nasz wniosek zadeklarowała objęcie patronatem Warszawskiej Jesieni Poezji, pomoc w dotarciu do niezbędnych funduszy. Prowadzone są przygotowania do kongresu kultury polskiej. Przedstawiciele Związku Literatów Polskich zgłosili inicjatywę zorganizowania Kongresu Książki, poświęconego pisarstwu, rynkowi wydawniczemu, dystrybucji i promocji czytelnictwa, wzrostowi znaczenia książki jako dobra kulturowego, szczególnie w zderzeniu z dominującą obecnie kulturą obrazkową, rolo bibliotek publicznych. Oczywiście, chodzi tu przede wszystkim o wybrzmienie rozmaitych opinii środowisk literackich oraz o bardzo ważne zaangażowanie państwa w stwarzanie dobrostanu dla twórczości literackiej… W tej kontynuowana będzie współpraca z Kierownictwem Instytutu Książki.