2023-09-24
WYSZEHRADZKIE REZYDENCJE LITERACKIE 2024 
Ruszył nabór do 13. edycji programu stypendialnego dla pisarzy, poetów, tłumaczy literatury, 
krytyków, eseistów i dziennikarzy z Polski, Czech, Słowacji i Węgier. 32 rezydentów zrealizuje swoje 
projekty w czterech Instytucjach Goszczących z Polski, Czech, Słowacji i Węgier.
CZAS TRWANIA PROGRAMU
W nadchodzącym roku 32 Rezydentów Literackich będzie mogło zrealizować własne projekty w 
czterech Instytucjach Goszczących (Bratysławie, Budapeszcie, Krakowie lub Pradze) w wybranym 
okresie czasu: 
1. maja – 12. czerwca 2024 (Kompaktowa Edycja Wiosenna) lub 1. września do 30. listopada 2022 
(Standardowa Edycja Jesienna).
CEL PROGRAMU
Program ma wspierać pracę i mobilność Rezydentów Literackich oraz tworzyć platformy wymiany 
informacji. Dodatkowo program umożliwia rozwój i promocję literatury państw Grupy Wyszehradzkiej 
na terenie Europy Środkowej. Uczestnicy mają niepowtarzalną okazję do promocji własnej twórczości, 
jak i możliwość skonfrontowania jej z odbiorcami, nawiązania dialogu, który pozwoli rozwijać ich 
projekty. 
KOGO SZUKAMY
O stypendium mogą ubiegać się pisarze, poeci i tłumacze literaccy z krajów V4 z co najmniej jedną 
publikacją książkową oraz eseiści, krytycy literaccy, publicyści i dziennikarze z co najmniej 3 
publikacjami w gazetach, czasopismach lub mediach elektronicznych (min. 18 lat).
STYPENDIUM 
Stypendium obejmuje pobyt w wybranym mieście oraz miesięczne stypendium w wysokości 1,300 
EURO brutto (Kompaktowa Edycja Wiosenna) lub 2,400 EUR brutto (Standardowa Edycja Jesienna) 
oraz wsparcie ze strony Instytucji Goszczącej w przygotowaniu pobytu, organizacji spotkań literackich, 
wywiadów i warsztatów, a także nawiązywaniu kontaktów z wydawcami i krytykami literackimi. 
NABÓR DO PROGRAMU
Nabór do programu jest prowadzony od 15 września do 15 października 2024 roku.
JAK APLIKOWAĆ? 
Szczegółowe kryteria dostępne na stronie: https://villa.org.pl/aktualnosci/aplikuj/ 
Aplikacja odbywa się poprzez system aplikacyjny 
KONTAKT 
Koordynator programu: 
Paweł Łyżwiński: pawel.lyzwinski@villa.org.pl
 
Kategoria:
Tagi: