2024-04-30

Przegląd Dziennikarski opublikował rozmowę Karola Czejarka z Grzegorzem Trochimczukiem, Prezesem OW ZLP: Rozmowa z Grzegorzem Trochimczukiem, prezesem warszawskiego Oddziału ZLP | Przegląd Dziennikarski (przegladdziennikarski.pl) 

Dziś jest 30 kwietnia,  termin nadsyłania tekstów do Antologii 52 Warszawskiej Jesieni Poezji. Kto do tej pory tego nie uczynił może jeszcze zdążyć. Powodzenia!

Przypominamy:

Antologia zostanie rozpowszechniona i wypromowana podczas lekcji poetyckich w formie spotkań autorskich, co umożliwi zapoznanie uczniów z poezją współczesną. Antologia WJP 2024 posłuży także promocji twórczości dwóch poetów: Krzysztofa Kamila Baczyńskiego (1921-1944) z okazji przypadającej w 2024 r. 80-tej rocznicy śmierci i Stanisława Grochowiaka (1934-1976) z okazji 90-lecia urodzin.

Mottem przewodnim Antologii WJP 2024 są dwa cytaty:

  1. Kamila Krzysztofa Baczyńskiego „Ziemię twardą ci przemienię” (z wiersza Niebo złote ci otworzę)
  2. Stanisława Grochowiaka „A czymże jest poezja, jak nie cząstką natury?” (z wiersza Krytyka poezji) oraz okolicznościowe zakładki do książek promujące czytelnictwo.

Wyrażamy nadzieję, że twórczość patronów tegorocznej Warszawskiej Jesieni Poezji zainspiruje autorów zgłaszanych wierszy, co do ich treści i formy.

Jeden autor może nadesłać nie więcej niż 2 wiersze. Teksty nie powinny przekraczać łącznie liczby 60 wersów.  Do wierszy należy dołączyć notkę biograficzną w objętości nieprzekraczającej 600 znaków (wraz ze spacjami). Teksty powinny być zredagowane w formacie Word Times New Roman 12, w trybie normalnym bez zbędnych dodatkowych spacji z lewej strony.

Wiersze nadesłane z przeznaczeniem do umieszczenia w Antologii 2024 będą podlegały kwalifikacji przez zespół powołany przez Zarząd OW ZLP. Nadzór nad projektem Zarząd OW ZLP powierzył Jerzemu Jankowskiemu, Wiceprezesowi OW ZLP.

Uwaga!

  1. Nadesłanie wierszy przez autorów w celu zamieszczenia w Antologii jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację i rozpowszechnianie bez honorarium. Autorzy otrzymają egzemplarz autorski.
  2. Warunkiem koniecznym zamieszczenia wierszy autorskich w Antologii 2024 jest uregulowana sytuacja w zakresie składek członkowskich włącznie ze składką za 2024 rok.

_____________________________________________________________________