2015-06-09

Poniżej link do strony czasopisma:

http://www.shyhta.eu/

Poetycka Shyhta

  1. tworzy substancję poetycką, sprawczą i zrozumiałą współcześnie;
  2. daje odpór wojnie w rozumieniu J.M.G. Le Clézio[1], jako samounicestwienie człowieka przez jego rzeczy;
  3. odtwarza potrzebę obcowania z poezją, przywraca wrażliwość na zjawiska kulturowe i artystyczne związane ze słowem;
  4. doskonali środki wyrazu w twórczości bez zatracania indywidualności poetyckiej;
  5. podejmuje przedsięwzięcia wydawnicze.

 Shyhta dąży do nowoczesnego użycia czystych i prostych środków wyrazu.

 Jednak nie „poradność warsztatowa” jest najistotniejsza, mimo że poezji nie można pisać nieporadnie. Warto poszukiwać środków wyrazu zdolnych do poruszenia współczesnego człowieka, uwikłanego, a często zagubionego w sieci globalnego świata.

[1] J. M. G Le Clézio, Wojna,  Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2010

tamże: s. 73

            „Skrzyżowanie… Skrzyżowanie…”

            To tysiąc razy piękniejsze niż morza, tysiąc razy większe, z jego niewyobrażalnymi głębinami i eksplozjami światła, których nie sposób oglądać wprost. Jest tyle ruchu, tyle szczegółów, że dziewczyna zapada się w głęboką przepaść, a później, nagle, wypływa na powierzchnię. Tonie. Unosi się w powietrzu, uczepiona szarej chmury. Morze to nic. Nikt go nigdy nie widział. Czerń nieskończona, lasy, pustynie – to nie może już istnieć. Wszystko jest zawarte w tym skrzyżowaniu, w tym magicznym przecięciu czterech dolin płynących z niewiadomego, a mających swe ujście tutaj, w tym miejscu, na tym placu w formie krzyża.

 

Shyhta

 

 

Kategoria: