2015-10-13

44.Warszawska Jesień Poezji należy już do przeszłości. Czy była imprezą udaną? Niechaj się wypowiedzą  jej uczestnicy. Niedobrze jest, gdy chwali się organizator. Ale chcemy jako Zarząd OW ZLP i ZG ZLP podziękować Wszystkim tym, którzy bezinteresownie wsparli nas w realizacji programu i stworzenia atmosfery WJP: Panu Dyrektorowi Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów – Mariuszowi Olbromskiemu, Ryszardowi Ulickiemu, Janowi Rodzeniowi, muzykom – Joannie i Romualdowi Vorbrodtom, Jarosławowi Mielcarkowi, Jolancie Żołkowskiej, Piotrowi Golli za koncerty, aktorom Andrzejowi Ferencowi, Małgorzacie Kaczmarskiej, Barbarze Majewskiej; dr Aldonie Kraus, Majce Żywickiej-Luckner, Renie Marciniak-Kosmowskiej, Lisie Gutowskiej, Małgorzacie Budzyńskiej, Joasi Pawlusek-Lendzian, dyrektorom szkół, domów kultury i bibliotek, Pawłowi Łęczukowi, Rafałowi Czachorowskiemu, Bohdanowi Wrocławskiemu. Dziękujemy Wszystkim Uczestnikom, Poetom.

Dziękujemy również fundatorom finansowym: Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ZAiKS-owi, Unii Polskich Pisarzy – Lekarzy, Związkowi Banków Polskich i Bankowi Spółdzielczemu w Grójcu.

To dobry prognostyk na przyszłość. Chcemy integrować środowiska literackie. W trakcie przygotować do 44. WJP myśleliśmy już o 45.WJP – o programie i rozszerzeniu jej zasięgu i formuły, tak, aby została październikowym Warszawskim Świętem Poezji.

Jeszcze raz dziękujemy. Z przyjacielskim pozdrowieniem. Żegnamy się tylko na chwilę, a zatem do następnego roku.

                                                                                       Zarząd Warszawski ZLP

Zarząd Główny ZLP

Kategoria: