2017-08-31

Zaiskrzyło w 2016 r. Proboszcz parafii w Jońcu ks. Włodzimierz Czarnomski udostępnił teren przed Kościołem pw. Św. Ludwika na wystawę plenerową (na sztalugach) z moimi wiersza-mi. Ta wystawa była czynna przez 4 miesiące wakacyjne a ja zdobywałem „sławę” wśród miejscowych czytelników.

Po tym poligonowym doświadczeniu uradziliśmy, że pomysł będziemy realizować w 2017 r. ale w poszerzonym składzie poetyckim. I tak do projektu włączył się Związek Literatów Polskich. Poeci przygotowali utwory a moim zadaniem było ich zredagowanie dla potrzeb wystawienniczych. 200 tekstów zostało zaprezentowanych w kolejnych tygodniach, i w ko-lejnych tygodniach wzrastała „poczytność”. Zaprezentowaliśmy twórczość Niny Ataman, Aldony Borowicz, Radovana Brenkusa, Marty Pelinko, Marka Petrykowskiego, Agnieszki Tomczyszyn-Harasymowicz, Andrzeja Tchórzewskiego, Joanny Turczyn, Marka Waw-rzkiewicza i moją – Grzegorza Trochimczuka.

Pomysł jednak rozrósł się. I tak, pod hasłem Joniec Poetycki, doprowadziliśmy do czte-rodniowego spotkania grupy poetów reprezentujących Związek Literatów Polskich z War-szawy, Rzeszowa, Krosna i Słowacji. Udało mi się pozyskać zainteresowanie Wójta Gminy Joniec. Marka Czerniakowskiego, oraz – co niezwykle istotne dla powodzenia projektu – Elżbiety Wiśniewskiej, Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku, i Bożeny Kaliściak, Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej. W ten sposób udało się zrealizować nowatorskie i jedyne w kraju bytowanie poetów w jednym z powiatów i w jednej z gmin ze słowem poetyckim. Udziałowcami ze strony twórców byli: Marek Wawrzkiewicz, Prezes ZLP, Marta Pelinko i Nina Ataman z Rzeszowa, Marek Petrykowski z Krosna, Radovan Brenkus ze Słowacji, Jan Cichocki – tłumacz z Warszawy, z żoną Marią, ostatnie jego dzieło to tłumaczenie Mistrza i Małgorzaty Bułhakowa oraz ja autor tej relacji.

W ramach letniej przygody poetyckiej zrealizowaliśmy kilka istotnych zadań. 14 sierpnia w Miejskim Centrum Kultury, pięknym, nowoczesnym obiekcie służącym kulturze, odbył się Letni Turniej Poetów. Po kilkuminutowych prezentacjach poetyckich poszczególnych uczestników turnieju publiczność największą liczbą głosów nagrodziła Marka Petrykowskiego, natomiast uczestnicy wylosowali książki podarowane przez poetów. Turniej zwieńczyła dyskusja nt. współczesnej poezji oraz zasad wg jakich należałoby organizować turniejowe szranki. Miejska Biblioteka Publiczna w Płońsku wzbogaciła się o kilkanaście pozycji książkowych przekazanych przez uczestników turnieju. Dyrektor Biblioteki, B. Kaliściak wystąpiła z wnioskiem zacieśnienia bezpośrednich związków autorów nowych książek poetyckich z bibliotekami, co pozwoli dać poezji trwałe miejsce w przestrzeni publicznej.

15 sierpnia ważnym elementem programu wizyty ZLP w Jońcu był udział w festynie rodzinnym, organizowanym każdego roku z okazji upamiętnienia zwycięskich walk w wojnie 1920 r. Była to okazja do przedstawienia lokalnej publiczności roli Związku Literatów Polskich, kilku wierszy i spotkania autorów z czytelnikami, przy okazji podpisywania książek.

Uczestnicy kilkudniowego spotkania zostali zakwaterowani w pokojach gościnnych firmy EL-DAW w Jońcu prowadzonej przez PP Niepytalskich, która nieodpłatnie przekazała kajaki na spływ na 11-kilometrowej trasie rzeką Wkrą od Bolęcina do Jońca. W zamian podarowaliśmy właścicielom firmy kilka pomysłów na hasła reklamujące EL-DAW, np. „Wiosłuj z EL-DAW po zdrowie!”, „Sław usługi EL-DAW!” czy „El-DAW i Wkra za-pra-sza!”. Urok Wkry z całą pewnością porusza głębokie pokłady poetyckiej wrażliwości, jak przykładowo kormoran siedzący na gałęzi olchy powalonej do rzeki przez bobry, którego dziób obracał się w miarę jak przepływaliśmy obok.

Kontakt z dostojeństwem przyrody zapewniło nam obcowanie z 650-letnim dębem Piastem w Miszewie Wielkim, który pamięta czasy Jagiełły oraz odpoczywającego pod nim, strudzonego króla Sobieskiego, stąd nazwy okolicznych wsi: Królewo i Sobieski. To była nie tylko okazja do podziwiania tego znaczącego w kulturze i obyczajowości miejscowej ludności, ale także do przedstawienia okolicznościowych miniatur poetyckich.
Dzięki uprzejmości ks. Witolda Zembrzuskiego proboszcz parafii w Królewie mieliśmy okazję poznać unikalny zabytkowy kościół drewniany pw. Św. Zygmunta. Została erygowana na przełomie XIII i XIV wieku. Obecny kościół parafialny pw. Zygmunta jest drugim kościołem, ukończonym w 1639 i konsekrowanym w 1648 przez biskupa Wojciecha Tolibowskiego. Kościół jest budowlą drewnianą, orientowaną, jednonawową. Podobnie ks. Włodzimierz Czarnomski pokazał nam kościół parafialny św. Ludwika, wzniesiony w stylu klasycystycznym w 1784 r. przez Michała Jerzego Poniatowskiego, brata króla Stanisława Augusta. Kościół kryje liczne tajemnice, można zobaczyć tutaj także unikatowe ornaty i inne przedmioty m.in. zabytkowe księgi liturgiczne czy stojący zegar szafkowy. Wewnątrz kościoła znajduje się płaskorzeźba w brązie przedstawiająca Jana Pawła II, wykonana przez znaną artystkę prof. Zofię Dąbrowską z Uniwersytetu Mikołaj Kopernika w Toruniu.
Całości mitingu dopełnił pobyt w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, gdzie mieliśmy okazję w deszczowej aurze przesiąkać romantycznym duchem. Nie obyło się bez okolicznościowych recytacji a obcowanie z dziełami sztuki wypełniającym Dworek i sale muzealne przywracało wiarę w potęgę naszej kultury.

Do zobaczenia za rok – tak umawialiśmy się na spotkaniu z Markiem Czerniakowskim Wójtem Gminy Joniec o znakomitych walorach przyrodniczo-turystycznych.. Także pozostali nasi współautorzy letniego projektu zadeklarowali chęć kontynuacji imprezy w następnym roku, dlatego już wyciągamy wnioski z tegorocznej edycji i kształtujemy wizję sierpniowej promocji poezji. Jest wielce zachęcający fakt, że inicjatywa

Kategoria: