2015-06-23

Nowe relacje: pisarze – miasto

Potrzebne jest nowe otwarcie w relacjach między środowiskami literatów a władzami lokalnymi. Podstawowy cel: przybliżyć mieszkańcom dorobek środowisk twórczych, książki i ich autorów. Nad ukształtowaniem dobrych rozwiązań w tym zakresie pracuje Warszawski Oddział ZLP.

6 lipca br. odbędzie się spotkanie reprezentacji Oddziału z Prezydentem Warszawy. Poświęcone będzie ono nie tylko współpracy przy realizacji ważnych wydarzeń kulturalnych, jakim jest na przykład tegoroczna 44. Warszawska Jesień Poezji, lecz także rozmaitych form promocji, które mogłyby znaleźć się na stałe w kalendarzu kulturalnych imprez miasta. Im bardziej znani będą mieszkańcom żyjący pośród nich pisarze, tym łatwiej dotrze do nich współczesna literatura.
Dzisiaj, przy panującej wszechwładnie komercji, gdy „niszowa” praca artystyczna nie ma szans na przebicie się do czytelnika, nie wystarczą kameralne spotkania klubowe dla mało licznych słuchaczy. Trzeba z rozmachem organizować uliczne wystawy plenerowe, otwierać sezonowe sceny literackie, znaleźć miejsce dla słów poety na bilbordzie, włączyć dorobek literacki miejscowych twórców do programów promocji miast i regionów. Literatura może także inspirować nowe formy więzi między miastami partnerskimi.

Udany start, jakim ma być lipcowe spotkanie w Warszawie może zaowocować także w wielu innych miastach. Warto dzielić się doświadczeniami, które już zostały zebrane w poszczególnych ośrodkach. Podzielcie się nimi – ciekawymi przedsięwzięciami, dzięki którym ważniejsze staje się słowo, polska literatura współczesna.

Kategoria:
Tagi: ,