2015-07-09

6 lipca 2015 r. odbyło się, na prośbę OW ZLP, spotkanie przedstawicieli Zarządu OW ZLP z wiceprezydentem Warszawy Jarosławem Jóźwiakiem i dyrektorem Wydziału Kultury Tomaszem Thun-Janowskim. Ze strony ZLP wzięli udział prezes Zarządu OW ZLP Aldona Borowicz, członek Zarządu Grzegorz Trochimczuk i sekretarz Zarządu Jan Cichocki. Tematem rozmowy była oferta współpracy OW ZLP z Urzędem m. Warszawy.

Tytułem wstępu zabrała głos prezes Borowicz. Przedstawiła krótko wieloletnią historię ZLP, strukturę Związku i miejsce w niej OW, wskazując, że delegacja reprezentuje nowy Zarząd Oddziału Warszawskiego. Podkreśliła wielkie ambicje działania Zarządu, zwłaszcza w kierunku pobudzenia aktywności środowiska literackiego w stolicy. Wskazała, że nową inicjatywą OW będzie konkurs poetycki im. K. Gąsiorowskiego, poety całym swoim życiem i twórczością związanego z Warszawą. Zwróciła uwagę na sztandarową imprezę ZLP – Warszawską Jesień Poezji, akcentując, że jej inicjatorem był Lesław Bartelski, żołnierz AK, jeden z „Kolumbów”, wieloletni czołowy działacz ZLP i wiceprzewodniczący Rady Narodowej m. st. Warszawy. Podkreśliła także trudności finansowe, z jakimi boryka się OW przy organizacji WJP, m.in. bieżąca, 44. edycja Jesieni, przy braku jakiegokolwiek wsparcia odbędzie się z udziałem jedynie poetów krajowych. Porównała sytuację WJP – największego festiwalu poezji w Europie z organizacją festiwalu poetyckiego w maleńkiej Macedonii, gdzie nadano mu wymiar państwowy i otwiera go prezydent kraju. Prezes postulowała, żeby patronat nad WJP objął prezydent Warszawy.

Ofertę współpracy z władzami Warszawy przedstawił G. Trochimczuk. Dokument (w załączeniu) został przekazany na ręce wiceprezydenta Jóźwiaka.

Następnie zabrał głos dyrektor Thun-Janowski. Podkreślił, iż Urząd Warszawy nie udziela bezpośredniego wsparcia projektom kulturalnym, ani żadnym innym. Jedyną drogą uzyskania dotacji jest udział w konkursie – raz w roku. Wnioski są składane w sierpniu. O ich losie decyduje Komisja Dialogu Społecznego, prezydent akceptuje jej rozstrzygnięcia. Zadeklarował doradztwo i pomoc swojego wydziału w przygotowaniu wniosku, wyeliminowaniu błędów formalnych. Wniosek musi być przygotowany bardzo profesjonalnie. Powiedział, że ze strony Wydziału może być wyznaczona osoba do współpracy z OW przy opracowywaniu wniosku.

Pan Thun-Janowski zwrócił uwagę, że miasto współfinansuje szereg imprez literackich, obejmujących wszystkie gatunki, a związanych z Warszawa, m.in. została ustanowiona Nagroda im. R. Kapuścińskiego, jest Nagroda im. Herberta itp. Stwarza to trudność w objęciu patronatem nowej imprezy. Konkurencja przy ubieganiu się o dotacje jest olbrzymia. Do konkursu Urzędu przedstawiane jest 850 wniosków, do podpisania umowy dochodzi z 80 oferentami. Radził, aby przy opracowywaniu wniosku OW bardzo uważnie zapoznawać się z wnioskami „konkurencji”. Komisja docenia zdolność wnioskodawcy do działań wspólnych. Zaletą oferenta jest umiejętność dotarcia do innych organizacji i środowisk, kręgów odbiorców i podjęcie z nimi współpracy. Większe szanse mają ci, którzy łączą siły środowisk.

W związku z tym warto, powiedział dyrektor, aby ZLP zapoznał się z innymi imprezami związanymi z literaturą. Przeżyły one wielką transformację, wyzwoliły się od pewnej „muzealności”, śmiało sięgają po nowoczesne formy przekazu, nośniki informacji itd. Jako przykład podał festiwal literacki im. Kochanowskiego i Big Book Festival. Szczególne zainteresowanie rozmówców ZLP, jak się wydaje, w ofercie Związku zyskał pomysł europejskiego forum miast partnerskich. Z zainteresowaniem dyrektora Wydziału Kultury spotkała się informacja, przedstawiona przez J. Cichockiego, o zaawansowanych pracach nad powołaniem w Domu Literatury sceny teatralnej. Bierze w niej udział znany aktor Andrzej Ferenc. Instytucja będzie otwarta dla szerokiej publiczności stolicy.

Przedstawiciele Urzędu Warszawy uznali za możliwe kierowanie wspólnych komunikatów do prasy, zaoferowali również atrakcyjną możliwość umieszczania komunikatów OW na nośnikach informacyjnych w środkach warszawskiej komunikacji.

                                                                                    Jan Cichocki

                          sekretarz OW ZLP

Kategoria: