2018-11-27

Zarząd Główny

Krakowskie Przemieście 87/89 00-079 Warszawa

Tel. 826 57 85 tel/fax 828 39 19, owzlp@o2

 

                                                                             Warszawa, 20.11. 2018

 

                                                                               Szanowny Pan

                                                                        dr Adam Struzik

                                                                                    Marszałek Mazowsza

     Poczuwam się do miłego obowiązku złożenia Panu serdecznych gratulacji z powodu kolejnego wyboru na funkcję Marszałka Województwa Mazowieckiego. Czynię to w imieniu całej naszej organizacji pisarskiej, jej czołowego Oddziału – Warszawskiego oraz w imieniu własnym – jestem przecież Pańskim starszym kolegą z Liceum im. Dąbrowskiego w Kutnie…

      Szanowny Panie Marszałku! Jeszcze raz dziękuję za wsparcie 47. Warszawskiej Jesieni Poezji; mam nadzieję, że przejrzał Pan antologię tego festiwalu i rozdział poświęcony Mazowszu. Znam Pańską życzliwość dla spraw kultury, a z tego wypływa ufność, że i w przyszłości nie odmówi nam Pan swojego wsparcia w różnych naszych działaniach  na rzecz upowszechniania literatury.

 

Aldona Borowicz                                         Marek Wawrzkiewicz

                                                       Prezes OW ZLP                                               Prezes ZG ZLP

Kategoria: