2019-09-13

W piątek, 6 września 2019 roku przeprowadzaliśmy sondę uliczną. Celem postawionym przez Związek Literatów Polskich było sprawdzenie znajomości wiedzy o patronie jednej z  warszawskich ulic. O godzinie jedenastej rozpoczęliśmy przepytywanie przechodniów na ulicy Janusza Meissnera, na Pradze – Południe. Pytaliśmy o to, kim był Janusz Meissner, czym się zajmował i ewentualnie o tytuły jego książek. Osoby, które poświęciły nam chwilę czasu zazwyczaj wiedziały kim jest. Zdecydowana większość odpowiedzi dotyczyła stopnia wojskowego. Zazwyczaj Meissner był kojarzony błędnie z Dywizjonem 303, lecz prawidłowo z lotnictwem czasów II Wojny Światowej. Najczęściej przechodnie kojarzyli patrona z lotnictwem zaznaczając, że kiedyś na tej ulicy znajdowało się lotnisko. Znaczna mniejszość wiedziała o karierze literackiej Meissnera. Tytuły dowolnych książek potrafiły wymienić dwie osoby. Większość napotkanych osób było w podeszłym wieku. Nie oznaczało to wcale przewagi w znajomości osoby Janusza Meissnera w porównaniu do przepytywanych młodszych osób. Każdemu, kto poświęcił nam minutę swojego czasu rozdawaliśmy ulotkę zawierającą szczegółowe informacje o patronie ulicy.

Podsumowując, znaczna część przepytanych osób prawidłowo kojarzyło osobę Janusza Meissnera z wojskową rolą podczas II Wojny Światowej. Tylko część osób wiedziała, że poza militarnymi zasługami Meissner ma w swoim dorobku wiele książek o tematyce wojennej. Tylko parę osób znało książki z tytułów.

Bartosz Szukiel, Wojciech Pietrow

 

https://aviation24.pl/component/k2/item/6578-janusz-meissner-lotnik-i-pisarz-opowiadal-o-nim-bogdan-bartnikowski-rowniez-pisarz-lotniczy-i-pilot

 

https://drive.google.com/open?id=1zWG9JpCn2pFCyybzRW3g3lIhz9dgbJK0