Poniedziałek

godz.12.00 -14.00  Alicja Wejner

Środa

godz.15,00-17.00 Marlena Zynger

Czwartek

godz.10.00-12.00 Zbigniew Milewski

Piątek

godz.10.00-12.00 Vladan Stamenković