2016-10-10

Dziękujemy Wszystkim naszym sponsorom: Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Instytutowi Książki , Urzędowi Miasta st. Warszawy, ZAiKSowi,  Jeronimo Martins Polska S.A. i Sieci Handlowej „Biedronka”, Unii Polskich Pisarzy – Lekarzy oraz Mazowieckiemu Kuratorowi Oświaty. który objął patronatem lekcje poetyckie w szkołach „To lubię”. oraz szkołom i młodzieży. Bez ich wielkiego wsparcia niemożliwe  byłoby Święto Poezji. W ramach projektu „Warszawa opisana – Warszawa oczytana” przez cztery dni promowaliśmy poetów nieżyjących i żyjących  oraz ich twórczość. Będziemy relacjonować wszystkie imprezy, które się odbyły w wielu miejscach Warszawy.

inauguracja1inauguracja-2inauguracja-3inauguracja-4inauguracja-5inauguracja-5inauguracja-6inauguracja-7inauguracja-8inauguracja-9inauguracja-10inauguracja-11inauguracja-12

 

Kategoria: