Tag: Dyskusje literackie

2017-03-22

Rozpoczynamy literacką dyskusję „Dokąd zmierza literatura”… Czekamy na głosy pisarzy [...]

Grzegorz Trochimczuk Czas na  radykalne zmiany lub na  nowe otwarcie Literatura polska znalazła się w ślepym zaułku, skąd...
logo
© Związek Literatów Polskich O/Warszawa