2019-05-19

13 kwietnia 2019 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, podczas którego w tajnym głosowaniu wybrano Prezesa, Zarząd, Sąd koleżeński i Komisję rewizyjną Oddziału Warszawskiego ZLP.

ZARZĄD ODDZIAŁU WARSZAWSKIEGO:
Aldona Borowicz – prezes
Jerzy Jankowski – wiceprezes
Zbigniew Milewski – wiceprezes
Grzegorz Trochimczuk – wiceprezes
Jan Cichocki – sekretarz
Zbigniew Majewski – skarbnik
Wiesław Łuka – członek zarządu
Andrzej Wołosewicz – członek zarządu
Ewa Zelenay – członek zarządu

Sąd Koleżeński:
Wojciech Parzyński – przewodniczący
Jan Zdzisław Brudnicki – członek
Bogdan Chorążuk – członek

Komisja Rewizyjna:
Kazimierz Kochański – przewodniczący
Piotr Dumin – sekretarz
Walentyna Mikołajczyk-Trzcińska – członek

Kategoria: