2020-02-24

       Panu Aleksandrowi Nawrockiemu
składamy
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Żony

Barbary Jurkowskiej, poetki i długoletniej redaktorki „Poezji Dzisiaj” oraz współorganizatorki Światowych Dni Poezji i Festiwalu Słowiańskiej Poezji.

                       Przyjaciele i koledzy ze Związku Literatów Polskich

Kategoria: