2020-09-08

W dniu 07 września 2020 r. została powołana Kapituła Nagród Literackich im. Jarosława Iwaszkiewicza i Nagrody Literackiej im. Juliusza Słowackiego składzie:

  1. Andrzej Zieniewicz – przewodniczący Kapituły
  2. Marek Wawrzkiewicz – członek
  3. Andrzej Tchórzewski – członek
  4. Zbigniew Milewski – członek
  5. Leszek Żuliński – członek
Kategoria: