2015-12-18

11 listopada 2015 r. na zebraniu Oddziału Warszawskiego rozpatrzono podanie Pani Marleny Zynger o przeniesienie z Oddziału Krakowskiego do Oddziału Warszawskiego ZLP. Podanie zostało pozytywnie rozpatrzone.

Z dniem 11 listopada Pani Marlena Zynger jest członkiem OW ZLP.

Zgodnie z protokołem z dnia 27 listopada 2015 r. z posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej ZG ZLP członkami Związku Literatów Polskich – Oddział Warszawski zostali:

  • Joanna Femiak
  • Wojciech Parzyński
  • Waldemar Gajewski

 

 Wszystkim nowoprzyjętym członkom Oddziału Warszawskiego ZLP, życząc im sukcesów twórczych.

                                                                                                       Zarząd OW ZLP

Kategoria: