2015-07-24

23 lipca br. przedstawiciele Zarządu OW Związku Literatów Polskich –Aldona Borowicz, Jan Cichocki i Grzegorz Trochimczuk odbyli rozmowę z Małgorzatą Naimską, zastępcą Dyrektora Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy. W spotkaniu uczestniczyła Anna Gacek, pracownik Biura Kultury.

Spotkanie, które w zamyśle miało być uszczegółowieniem tematu współpracy, podjętego na początku lipca br. w rozmowie z Wiceprezydentem Warszawy Jarosławem Jóźwiakiem i Dyrektorem Biura Kultury Tomaszem Thun-Janowskim, dzięki przyjaznej atmosferze i życzliwemu zainteresowaniu sprawami ZLP ze strony Pani Dyrektor, wykroczyło daleko poza ramy li tylko technicznych rozmów.

Okoliczność to nie mało ważna – nowy Zarząd Oddziału Warszawskiego nosi się z szerokimi planami działalności na najbliższe lata. Bez wsparcia Stołecznego Ratusza trudno byłoby je zrealizować. Wręcz byłyby bez szans.

Ogólnie mówiąc, projekty OW skupiają się wokół rozszerzania oferty kulturalnej dla warszawian i gości stolicy, a z drugiej strony – zwiększenia roli pisarzy w promowaniu Warszawy.

W duchu rozmów z włodarzami stolicy przygotowaliśmy dwa projekty. W rozmowie z Panią Małgorzatą Naimską przedstawił je Grzegorz Trochimczuk.

  1. Europejskie Forum Miast Partnerskich Warszawy, którego robocze hasło brzmi: Miasta przyjazne literaturze, a pisarze miastom. Projekt ten jest obliczony na najbliższe dwa lata, z finałem w roku 2017. Wzięliby w nim udział pisarze, krytycy, tłumacze literatury oraz reprezentanci ośrodków animujących kulturę. Ma to być pole wymiany doświadczeń warsztatowych pisarzy, możliwości nowych przekładów, oraz zwiększenia roli środowisk literackich w promowaniu miast.
  2. Zadanie drugie to ożywienie samego środowiska literackiego oraz jego aktywności kulturalnej na rzecz warszawian – dorosłych, młodych i najmłodszych. W tym zakresie mieszczą się: Turniej Poetów im. Krzysztofa Gąsiorowskiego Poeci – Warszawie z finałem w październiku 2016 (na kolejnej Warszawskiej Jesieni Poezji), wydanie Almanachu Shyhta – czasopisma, które ma być rozdawane młodzieży podczas Lekcji Poetyckich WJP; lekcje te, prowadzone w warszawskich szkołach średnich przez prozaików, poetów i tłumaczy literatury odbywać się będą pod hasłem To lubię! Widomym znakiem nadchodzącej nowej, 45. Warszawskiej Jesieni Poezji ma być plenerowa ekspozycja w popularnym wśród mieszkańców syreniego grodu salonie wystawowym – na parkanie Łazienek wzdłuż Al. Ujazdowskich – zatytułowana Poeci Warszawie. Chcemy na niej zaprezentować fotogramy lapidarnych cytatów wierszy i prozy autorów zaliczanych do polskiej klasyki oraz współczesnych. Wybrane fragmenty sławić będą uroki Warszawy. Działania te znajdą podsumowanie na 45. Warszawskiej Jesieni Poezji – 3-dniowym festiwalu współczesnej literatury.

Prezes Aldona Borowicz poinformowała, że w środowisku OW zrodziła się i dyskutowana jest myśl o nadaniu Warszawskiej jesieni Poezji imienia Lesława Bartelskiego, poety, historyka i działacza ZLP – inicjatora WJP, członka władz Warszawy, żołnierza AK i uczestnika Powstania Warszawskiego.

Żywo i emocjonalnie tę ideę poparła Pani Anna Gacek. Przypomniała, że w latach 70-ch jako studentka polonistyki słuchała bardzo popularnego seminarium na UW na temat Powstania Warszawskiego, które prowadził L. Bartelski. Jak wiadomo, prelegent stawiał sobie jako cel i misję upamiętnienie każdego żołnierza Powstania. Pamiętajmy, że w tamtych latach tematyka Powstania Warszawskiego nie była celem promocji władz naszego kraju. Wręcz przeciwnie…

Na zakończenie rozmowy jeszcze raz zapewniono nas, że pracownicy Biura Kultury chętnie pomogą w wyjaśnianiu wszelkich kwestii natury organizacyjnej, które mogą się pojawić w pracy Zarządu OW ZLP.

                                                                                                           Jan Cichocki

Kategoria: