2015-06-13

 W dniu 26 maja 2015, podczas Międzynarodowego Festiwalu Poezji w Rumunii,  odbył się benefis Aleksandra Nawrockiego z okazji  50-lecia jego pracy twórczej. W siedzibie Związku Pisarzy Rumunii w Jassach zgromadzonym wybitnym poetom z całego świata zaprezentowano sylwetkę twórczą dostojnego jubilata, wręczono mu jego tom wierszy  wydany w języku rumuńskim i przeprowadzono wywiady dla programów radiowych, telewizyjnych i prasy. Następnie w miejskim ratuszu mer miasta w obecności  zebranych poetów uhonorował Aleksandra Nawrockiego tytułem AMBASADORA POEZJI, wyrytym na złotej płytce o wymiarach 150 x 200 mm – za upowszechnianie poezji polskiej za granicą i zagranicznej w Polsce.

nawrocki - dyplom 001

Kategoria: