2015-11-30

Nagroda Waśkiewicza i Winiarka

Oddział Związku Literatów Polskich w Zielonej Górze, którego Andrzej K. Waśkiewicz był ongiś członkiem, dla upamiętnienia dzieła tego wybitnego poety i krytyka, postanowił od zeszłego roku przyznawać nagrodę, której patronem wybrano właśnie tego znakomitego twórcę. Jako datę uroczystego wręczania nagrody wybrano rocznicę (lub jej okolice czasowe) powstania oddziału ZLP – 13 października 1961, a było to 54 lata temu. Pomysłodawcom chodziło i chodzi o uhonorowanie tym sposobem pisarzy z Ziemi Lubuskiej mających na swym koncie wartościowy dorobek pisarski lub dzieło literackie, dramaturgiczne, krytyczne, eseistyczne. Pierwszą laureatką została w poprzedniej edycji poetka Jolanta Pytel, członkini ZLP, prezeska Stowarzyszenia Jeszcze Żywych Poetów.

Równolegle – z tym, że po raz pierwszy – przyznawano również Zielonogórską Nagrodę Literacką „Winiarka”, której inicjatorem jest Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry „Winnica”. W tym wypadku honorowano dorobek treścią ściśle związany z miastem. Patronat honorowy nad „Winiarką” objął prezydent miasta Janusz Kubicki.

A zatem w tym roku, 20 listopada, odbyło się po raz drugi wręczenie Nagrody Waśkiewicza, ale pierwszy raz tak uroczyście. Spotkanie odbyło się w pięknych wnętrzach Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, a gościem honorowym była Anna Sobecka, żona Andrzeja Waśkiewicza. Uroczystość zaszczycił też prezes Zarządu Głównego ZLP Marek Wawrzkiewicz, władze samorządowe, miłośnicy literatury pięknej. Zebrani wysłuchali minikoncertu, usłyszeli wybrane utwory nominowanych w interpretacji Lidii Kurzawowej, a potem dowiedzieli się, kto został laureatem.

Kapituła w składzie: przewodniczący – Marek Wawrzkiewicz, Anna Sobecka, Janusz Koniusz – honorowy prezes oddziału ZLP w Zielonej Górze, Maria Wasik, prof. Romuald M. Jabłoński – Uniwersytet Zielonogórski na posiedzeniu 10 listopada 2015 r., po rozpatrzeniu, zgodnie z regulaminem nagrody, wartościowego dorobku pisarskiego oraz dzieł literackich autorów tworzący w ostatnich latach na Środkowym Nadodrzu postanowiła wskazać trzech finalistów tejże nagrody. Zostali nimi: Władysław Klępka – ZLP oddział w Zielonej Górze, Halina Bohuta-Stąpel – Stowarzyszenie Jeszcze Żywych Poetów, Alfred Siatecki – ZLP oddział w Zielonej Górze. Decyzją kapituły Nagrodę Literacką im. Andrzeja K. Waśkiewicza otrzymał Alfred Siatecki „za całokształt twórczości pisarskiej ostatnich lat z uwzględnieniem: kolejnych pozycji pt. „Klucz do bramy” i wydawanych nieregularnie informatorów biograficzno-bibliograficznych środowiska literackiego środowego Nadodrza, także za popularyzowanie wiedzy o regionie lubuskim oraz za działalność na rzecz regionalnego środowiska literackiego”.

Potem wręczano wspomnianą Zielonogórską Nagrodę Literacką „Winiarka” ze twórczość dotyczącą wyłącznie Zielonej Góry. Otrzymał ją Robert Rudiak „za wnikliwe opisanie dziejów środowiska pisarskiego środkowego Nadodrza ze szczególnym uwzględnieniem powojennej historii literackiej Zielonej Góry. Autor okazał się przy tym godnym kontynuatorem prac badawczych podjętych po raz pierwszy pół wieku temu przez Andrzeja K. Waśkiewicza”.

Połączona uroczystość wręczenia dwóch nagród, w opinii wielu uczestników, wypadała bardzo ciekawie, sympatycznie i ciepło. Z jednej strony uczczono pamięć wybitnego pisarza, z drugiej uhonorowano wartościowy dorobek osób tworzących w regionie, a także pamiętano o mieście, w którym to zdarzenie się odbyło. Przy okazji odbył się mały kiermasz książek lubuskich autorów, wystawiono też archiwalne dzieła A.K. Waśkiewicza, a ponadto spotkaniu towarzyszyła wystawa Wilkanowskich Aniołów Lidii Kurzawowej.

Obie organizacje, ZLP i TMZG „Winnica”, zamierzają kontynuować współpracę i współpracować przy tym skromnym święcie literatury w przyszłorocznej edycji.

                                                                                                      Eugeniusz Kurzawa

getattach,mid,14164,mpid,13,min,1,uid,6ba2ce19ed6bb64fgetattach,mid,14164,mpid,15,min,1,uid,6ba2ce19ed6bb64fgetattach,mid,14164,mpid,12,min,1,uid,6ba2ce19ed6bb64fgetattach,mid,14164,mpid,8,min,1,uid,6ba2ce19ed6bb64f

 

Kategoria: