2016-09-18

Tuż po wręczeniu oddziałowi Związku Literatów Polskich w Zielonej Górze Nagrody Kulturalnej Prezydenta Miasta zebrał się pilnie zarząd oddziału. Debatowano na temat zbliżających się obchodów 55-lecia istnienia oddziału, w tym o wręczeniu dorocznej Nagrody Literackiej ZLP im. Andrzeja K. Waśkiewicza.

Ustalono, iż kapitułę tegorocznej Nagrody ZLP im. Waśkiewicza będą tworzyć laureaci tejże Nagrody z poprzednich lat pod przewodnictwem prezesa honorowego oddziału Janusza Koniusza, z udziałem żony A. Waśkiewicza – Anny Sobeckiej z Gdańska.

Jednocześnie, zgodnie z regulaminem przyznawania Nagrody, prezes oddziału ogłasza, iż od chwili obecnej do 31 października br. przyjmowane są zgłoszenia kandydatów do tegoż zaszczytnego wyróżnienia. Kryterium jest proste, potencjalny laureat powinien posiadać „wartościowy dorobek pisarski lub dzieło literackie, dramaturgiczne, krytyczne, eseistyczne”. Warunek dodatkowy – pisarz powinien tworzyć na środkowym Nadodrzu. Zgłoszeń mogą dokonywać działające w regionie stowarzyszenia twórcze, instytucje kultury, szkoły wyższe (wydziały humanistyczne), redakcje i wydawnictwa o charakterze kulturalnym, a także twórcy indywidualni, bibliotekarze oraz członkowie kapituły przyznającej nagrodę. Zgłoszenie powinno zawierać dane osobowe kandydata, krótkie uzasadnienie wraz z dziełem/dziełami stanowiącymi podstawę zgłoszenia kandydatury.

Zgłoszenia należy przekazywać osobiście lub listownie na adres oddziału ZLP: Zielona Góra, al. Wojska Polskiego 9 (to biblioteka wojewódzka).

Nagroda im. Waśkiewicza ma wymiar finansowy, a zostanie wręczona 25 listopada br. w Muzeum Ziemi Lubuskiej podczas obchodów 55-lecia istnienia oddziału ZLP.

Kategoria: