2016-01-15

https://www.youtube.com/watch?v=JDZnH1HGPA0&feature=youtu.be

Sondę przeprowadzili Małgorzata Budzyńska i Andrzej Tchórzewski.  Rozdawali również ulotkę, zawierającą podstawowe informacje o Leopoldzie Staffie oraz jego twórczości poetyckiej. Również odbyło się spotkanie Andrzeja Wołosewicza z uczniami liceum nr XXII im. Hose Marti przy ulicy Leopolda Staffa.

 

Kategoria: