2020-09-03

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej Koleżanki

Marii Łotockiej – polskiej poetki,

która zmarła 31 sierpnia 2020 r. w wieku 75 lat.

Cześć Jej pamięci.

Zarząd OW ZLP

Maria Łotocka Medajska (ur. 24 października 1944 we Lwowie) – polska poetka. Ukończyła filologię polską na Wileńskim Państwowym Instytucie Pedagogicznym. Debiutowała jako poetka w 1961 roku na łamach dziennika „Czerwony Sztandar” w Wilnie. W latach 1968-1986 była redaktorką „Czerwonego Sztandaru”. W latach 1978-1981 pełniła funkcję przewodniczącej Kółka Literackiego w Wilnie. W 1991 roku otrzymała nagrodę Związku Literatów Polskich im. Słowackiego. Opublikowała następujące książki poetyckie: Rozmowa (1991), Ostatni nokturn (2000), Mój Mickiewicz: wiersze poetki wileńskiej.

Kategoria: