2016-11-10

nagroda-waskiewicza-foto           Komunikat
z zebrania kapituły Nagrody Literackiej ZLP im. Andrzeja K. Waśkiewicza w Zielonej Górze, odbytego 3 listopada 2016r.

Obecni: Katarzyna Jarosz-Rabiej, Jolanta Pytel, Janusz Koniusz i Alfred Siatecki, nieobecna: Anna Sobecka-Waśkiewicz.

Zebraniu kapituły nagrody przewodniczył J. Koniusz, honorowy prezes oddziału ZLP. Członkami kapituły są laureaci Nagrody im. Waśkiewicza z poprzednich lat (w tym również i J. Koniusz), oraz Anna Sobecka, tłumaczka i dziennikarka radiowa, żona patrona nagrody. Przewodniczący przypomniał zasady określone w regulaminie nagrody. Następnie A. Siatecki przedstawił kandydatów zgłoszonych przez instytucje, stowarzyszenia, twórców i członków kapituły. Do nagrody kandydowało 9 osób: Edward Derylak, Krzysztof Jeleń, Barbara Konarska, Zbigniew Kozłowski, Włodzimierz Kwaśniewicz, Czesław Markiewicz, Anna Maria Musz, Robert Rudiak i Mirosława Szott. Kapituła miała zastrzeżenie co do zgłoszenia A. M. Musz, ponieważ kandydatka nie mieszka w regionie lubuskim i nie jest związana z miejscowym środowiskiem literackim. Następnie odbyły się serie głosowań tajnych, w efekcie których zostały wyłonione trzy osoby nominowane do Nagrody im. A.K. Waśkiewicza. Są to: Mirosława Szott – poetka, krytyczka, doktorantka UZ, Krzysztof Jeleń – poeta, tłumacz, wykładowca, organizator życia literackiego w Głogowie i Robert Rudiak – poeta, naukowiec, badacz lubuskiego życia literackiego. Spośród tych trojga pisarzy kapituła wskaże jednego, który zostanie uhonorowany nagrodą. Stanie się to podczas kulminacji obchodów jubileuszu 55-lecia istnienia oddziału ZLP w Zielonej Górze – w piątek, 25 listopada, początek godz. 18.00.

Serdecznie zapraszamy na tę uroczystość wszystkich zgłoszonych, nominowanych, jak też miłośników literatury pięknej.

Zarząd oddziału ZLP w Zielonej Górze

Kategoria: