2019-09-24
 1. Turniej adresowany jest do wszystkich poetów – amatorów oraz osób będących członkami profesjonalnych związków pisarskich (Związek Literatów Polskich, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich i Stowarzyszenie Autorów ZAiKS)
 2. Wiersze zgłoszone do Turnieju nie mogą być wcześniej nagradzane w innych turniejach lub konkursach poetyckich.
 3. Każdy autor sam przedstawia swój wiersz wydrukowany lub napisany własnoręcznie czytelnie i opatrzony własnym nazwiskiem.
 4. Wiersze ocenia jury powoływane przez organizatora 48. Warszawskiej Jesieni Poezji.
  W skład jury wchodzą – Majka Żywicka- Luckner, Jerzy Jankowski i Zbigniew Milewski.
 5. Jury przyzna trzy nagrody pieniężne – za I miejsce w wysokości 500 zł, za II miejsce
  w wysokości 300 zł oraz za III miejsce w wysokości 200 zł. W szczególnie uzasadnionych przypadkach jury może dokonać innego podziału kwoty 1000 zł.
 6. Jurorzy oceniają tylko wiersze zaprezentowane w dniu Turnieju, nie kierując się żadnymi innymi względami poza artystycznymi
 7. Turniej Jednego Wiersza odbędzie się 13 października 2019 roku ( niedziela) o godzinie 12.00 w auli Domu Literatury przy ul. Krakowskie Przedmieście 87/89 w Warszawie
 8. Z turnieju zostanie sporządzony protokół a nagrodzone wiersze mogą zostać wydrukowane na stronach internetowych ZLP oraz w czasopismach informujących
  o wynikach turnieju na co nagrodzeni autorzy wyrażają zgodę poprzez wzięcie udziału w Turnieju Jednego Wiersza 48 Warszawskiej Jesieni Poezji.
Kategoria: