2019-11-18

12 października 2019 r. w godzinach 12.00-15.00 wraz z Jakubem Jabłonką przeprowadziłem sondaż dziennikarski na ulicach Władysława Syrokomli oraz Ludwika Kondratowicza w Warszawie. Pytałem mieszkańców m. in. o to, czy wiedzą kim był Kondratowicz oraz Syrokomla, czy znają tytuł jakiegoś utworu, czy potrafią wskazać na tematykę utworów, czy znają jakieś fakty biograficzne (np. w jakich latach żył i tworzył). Wszystkim rozmówcom wręczyłem ulotki informacyjne przygotowane przez Związek Literatów Polskich oraz zapraszałem ich do udziału w wykładzie, który odbywał się tego samego dnia.

W sumie, na dwóch ulicach w sondażu udział wzięło ponad sto osób. Zdecydowanie przeważały osoby w wieku 50+. Najmniej w tym czasie na ulicach było osób młodych poniżej 25 roku życia.

Na ulicy Kondratowicza większość uczestników sondażu odpowiadała, że był on znanym działaczem. Niektórzy kojarzyli to nazwisko z literaturą, a tylko nieliczni potrafili je powiązać z Władysławem Syrokomlą. Nikt nie potrafił wskazać utworu poety. Z kolei na ulicy Syrokomli, większość kojarzyła nazwisko z literaturą. Niektóre osoby wskazywały, że niedaleko jest druga ulica poświęcona tej samej osobie, czyli Kondratowicza. Nikt nie potrafił wymienić żadnego utworu Syrokomli.

Z całą pewnością warto przeprowadzać tego rodzaju sondaże i przypominać sylwetki patronów ulic. Reakcje przechodniów były w większości pozytywne. Wyniki sondażu wskazują też bardzo mocno na potrzebę edukacji najmłodszego pokolenia.

                                                                                                                                        Paweł Łęczuk

https://www.youtube.com/watch?v=SmnEvBpMeLE&feature=youtu.be

Kategoria: