2019-11-18

14 października 2019 r. wraz z Jakubem Jabłonką udałem się na ulicę Jamesa Joyce’a w Warszawie aby w godzinach od 12-15 przeprowadzić sondaż dziennikarski wśród mieszkańców i przechodniów. Na miejscu okazało się, że to bardzo krótka i właściwie niedostępna ulica ograniczona z dwóch stron bramami wjazdowymi. Sondaż przeprowadziliśmy zatem w najbliższych okolicach ulicy Joyce’a, głównie wśród przechodniów.  Pytałem ich, co wiedzą na temat patrona tej krótkiej i specyficznej ulicy, czy znają tytuł jakiegoś utworu, czy wiedzą w jakich latach żył i tworzył itd. Wszystkim rozmówcom wręczyłem ulotki informacyjne przygotowane przez Związek Literatów Polskich oraz zapraszałem ich do udziału w wykładzie, który odbywał się tego samego dnia w osiedlowej bibliotece. Jak się okazuje, chętnie odwiedzanej, przez niektórych uczestników sondażu.

Przepytałem ponad sto osób. Moi rozmówcy to głównie osoby w wieku 50+. Najmniej w tym czasie na ulicach było osób poniżej 25 roku życia.

Większość przechodniów nie kojarzyła nazwiska pisarza, ani nawet takiej ulicy w swojej okolicy. Chętnie przyjmowali ulotki informacyjne. Niektórzy kojarzyli to nazwisko z literaturą lub filozofią. Nieliczni potrafił wskazać tytuł najbardziej znanej powieści Joyce’a.

Wyniki sondażu wskazują na potrzebę szerszej współpracy z lokalnymi instytucjami kulturalnymi, które są chętnie odwiedzane przez mieszkańców i często stanowią podstawowe źródło wiedzy o kulturze. Zwłaszcza dla osób starszych. Warto także pomyśleć nad tablicą informacyjną przy ulicy Jamesa Joyce’a.

                                                                                                                            Paweł Łęczuk

https://www.youtube.com/watch?v=qP7BjXweILI&feature=youtu.be

Kategoria: