2019-10-18

Relacja z sondażu dziennikarskiego realizowanego w Warszawie
na ulicy Władysława Broniewskiego
(w ramach projektu „Dorzecza literackie”: Literaccy patroni
warszawskich ulic i lekcje literackie)

15 października 2019 r. w godzinach 12.00-15.00 wraz z Jakubem Jabłonką przeprowadziłem sondaż dziennikarski na ulicy Władysława Broniewskiego w Warszawie. Pytałem mieszkańców m. in. o to, czy wiedzą kim był Broniewski, czy znają tytuł jakiegoś utworu, czy potrafią wskazać na tematykę utworów, czy znają jakieś fakty biograficzne (np. w jakich latach żył i tworzył). Wszystkim rozmówcom wręczyłem ulotki informacyjne przygotowane przez Związek Literatów Polskich oraz zapraszałem ich do udziału w wykładzie o Władysławie Broniewskim w Klubie Piaski, który odbywał się tego samego dnia o godz. 18.00.

W sondażu udział wzięło ponad sto osób. Przeważały osoby w wieku 50+. Najmniej było osób poniżej 25 roku życia.

Zdecydowana większość uczestników sondażu odpowiadała, że Władysław Broniewski był poetą (lub pisarzem). 25 % pytających osób potrafiła trafnie wskazać utwór Broniewskiego lub tematykę jego twórczości i jakiś fakt biograficzny. 10 % pytających nie wiedziała nic na temat patrona ulicy. Wśród osób, którym nazwisko Broniewski nic nie mówi, przeważały osoby poniżej 25. roku życia.

Podsumowując, uważam, że warto przeprowadzać tego rodzaju sondaże. Reakcje przechodniów były w większości pozytywne. Wyniki sondażu wskazują też bardzo mocno na potrzebę edukacji młodego pokolenia, które nie zawsze zwraca uwagę, ani na to na jakiej ulicy mieszka, ani tym bardziej kim był patron tej ulicy. Warto się zastanowić nad nowoczesnymi działaniami edukacyjnymi i kulturalnymi skierowanymi do tych młodych ludzi.

                                                                                                                 Z poważaniem,

Paweł Łęczuk

https://www.youtube.com/watch?v=9iaJZvpA_90&feature=youtu.be

Kategoria: